La Competència Digital Docent i el desenvolupament professional del professorat: formació, avaluació i certificació

Barcelona

Fòrum Internacional d'Educació i Tecnologia

La primera edició del Fòrum Internacional d’Educació i Tecnologia es va realitzar al mes de juny del 2014 en el marc dels actes del Tricentenari de Catalunya. Va ser un esdeveniment d’abast internacional que va aplegar a 96 especialistes de 16 països del món i de 64 institucions diferents amb l’objectiu da’analitzar quin era el paper de la Tecnologia en l’Educaició i quin era previsible que fos a cinc anys vista.


És evident que la tecnologia ha facilitat el disseny i desenvolupament de nous espais educatius, ha impulsat noves metodologies i ha difuminat les barreres entre l’educació formal, no formal i informal que cada vegada més hem de considerar-les de manera conjunta i no com a compartiments. Tot això en un marc global que ens permet generar xarxes de creació per a la redefinició de noves perspectives educatives i culturals. En aquest context, més que mai,  hem de considerar l’Educació com el veritable motor de desenvolupament d’un país


Aquest context digital, global i cada vegada més canviant s’ha de “monotritzar” per tal de tenir evidències de la veritable efectivitat de l’aplicació i l’ús de la tecnologia en l’educació i hem de fer-ho des de diferents perspectives: les polítiques públiques, l’impacte en termes d’aprenentatge i de millora del procés formatiu del ciutadà, l’ús ètic i equitatiu d’aquesta per a poder contribuir a crear un món més inclusiu, equitatiu i just i la necessària mirada crítica als avenços tecnològics per tal de poder aprofitar les seves aplicacions educatives i contrarestar els seus perills si n’hi ha. És necessari observar de manera sistemàtica el context educatiu per a poder demostrar a través d’evidències, l’impacte real en termes de millora, de l’aplicació i l’ús de la tecnologia. S’ha de definir una estratègia educativa orientada al futur amb una base fonamentada.


FIET 2020 pretén ser un espai de trobada d’investigadors de rellevància internacional relacionats amb el món de l'educació i la tecnologia per  què reflexionin, discuteixin i facin propostes de manera conjunta sobre el paper de la recerca en tecnologia i educació com a element transformador de l’educació en un context digital per tal de contrastar i buscar solucions a algunes de les mancances actuals de la recerca en Tecnologia Educativa.


Els objectius d’aquesta jornada des de la perspectiva el desenvolupament de la Competència digital docent (CDD) són: 


1. Analitzar la necessitat i les estratègies per a la incorporació de la CDD en els programes de formació inicial i permanent del professorat. 
2. Analitzar les estratègies d'avaluació de la CDD.
3. Concretar el procés de certificació de la CDD en el cas de la formació inicial del professorat.


 


Inscriu-te!


#FIET2020


 


 

Ponents

Jaume Ametller Leal
Millora i la Innovació en la Formació inicial de docents (MIF)
Francesca Caena
Freelance education consultant
Mar Camacho Martí
Generalitat de Catalunya
Roser Cussó Calabuig
Departament d'Educació
Janaina Minelli De Oliveira Ramos
Universitat Rovira i Virgili
Marta Esteve Zaragoza
Fundació Carulla
Carmen Fernández Morante
Universitat de Santiago de Compostela
Joaquín Gairín Sallán
Universitat Autonoma de Barcelona. Centre de Recerca i Estudis pel Desenvolupament Organitzatiu - CRiEDO
Juan González Martínez
Universitat de Girona
José Luis Lázaro Cantabrana
Universitat Rovira i Virgili
Carlos Javier Medina Bravo
Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado (INTEF)
Cristina Mercader Juan
Universitat Autònoma de Barcelona
Juanmi Muñoz
Espiral - ODITE
Miquel Àngel Prats
FPCEE Blanquerna de la Universitat Ramon Llull
Marta Reina Herrera
Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado (INTEF)
Jordi Rodon Cuixart
Consell Escolar de Catalunya
© 2023 Universitat Rovira i Virgili - Tots els drets reservats
Diseño y desarrollo:   Estudio Sicilia